نکات مهم در خرید

بعلت رعایت مسائل بهداشتی ، لطفا در موقع خرید  یا تحویل گرفتن از پیک دقت نمایید که حتما بسته پلمپ باشد ، تمامی محصولات توسط ما قبل از ارسال تست می شوند و بوسیله برچسب پلمپ می گردد .

در صورت باز شدن پلمپ ، بعلت رعایت مسائل بهداشتی و حقوق دیگر خریداران ، به هیچ عنوان امکان عودت و یا تعویض جنس خریداری شده فراهم نمی باشد .